Jantri  

Achievements

Rs. 8.24 crore for computerization of Jan Seva centres Rs. 8.24 crore for computerization of Jan Seva centres
Welcome to Government of Gujarat Revenue Department Welcome to Government of Gujarat Revenue Department
7 Districts and 22 Talukas constituted in the state of Gujarat 7 Districts and 22 Talukas constituted in the state of Gujarat

મહેસૂલ વિભાગ : લોકાભિમુખ અભિગમ

પારદર્શક અને મૈત્રીપૂર્ણ વહીવટ
બદલાતી જરૂરિયાતો મુજબ નીતિ ઘડતર
સેવા દાનમાં ક્રિયાઓ અને પધ્ધતિઓનું સરળીકરણ
યોગ્ય ભૂમિ વ્યવસ્થાપન દ્વારા સંશાધનોનું જતન અને સંવર્ધન
ક્ષમતા નિર્માણ અને જવાબદાર તંત્રનું ગઠન
2001
2013

આપણો તાલુકો, વાયબ્રન્ટ તાલુકો

 • રાજય સ્તરે વિકાસ આયોજન ક્રિયા
 • જિલ્લા્ સ્તરે ફાળવણી અને દેખરેખ
 • વિભાગવાર અધિકારીઓની કામગીરી
 • ગૂંચવણભરી અને અટપટી કાર્યવાહી

લોકોના દ્વારે જઇને દરકાર : અસરકારક સરકાર

 • દેશમાં આ યોગ કરનાર ગુજરાત થમ રાજય
 • સરકારનું વહીવટી તંત્ર નાગરિકોના દ્વારે પહોંચે એવી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર ભાઇ મોદી ની સંકલ્પના.
 • ૧૫૬ થી વધુ સેવાઓ એક જ સ્થળેથી મળી રહે એ માટે જનસેવા કેન્દ્ર ની વ્ય્વસ્થા
 • તાલુકાના વિકાસ માટેનું આયોજન, ફંડની ફાળવણી અને કાર્યની સફળતા માટે દેખરેખની વ્યવસ્થા પણ તાલુકા સ્તરે જ
 • રાજયના ૨૪૮ તાલુકાઓને લગભગ ૧૧૬, પ્રાંત હેઠળ જૂથમાં મુકી તાલુકા કક્ષાએ વહીવટનો નવતર પ્રયોગ.
 • નવા ૫૭ પ્રાંતો ૩૯૬ નાયબ મામલતદારો, ૨૨૫ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરો, ૨૨૫ મદદનીશ ઇજનેરો, ૩૩૯ કલાર્કો , ૨૨૫ પેટા હિસાબનીશો સહિત ૧૪૬૭ જગ્યાઓ ઉભી કરવામાં આવી.
 • ભૌગોલિક અને સ્થાનિક પરિસ્થિતી અનુસાર ગામોની ફાળવણી કરી મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનરે , રેન્જ ફોરેસ્ટ અધિકારી અને મહિલા અને બાળવિકાસ જેવા વિભિન્ન વિભાગોના અધિકારીઓ વચ્ચે ગામોના કલસ્ટાર (જૂથ) ની રચના
આપણો તાલુકો, વાયબ્રન્ટ તાલુકો
 

જનસેવા કેન્દ્રો

 • ઇ-ગવર્નન્સ‍ના અભિગમનો સદંતર અભાવ

સામાન્ય જનની સેવાની તિબધ્ધતા

 • રાજયના સમગ્ર વહીવટી વિસ્તારોમાં લોકાભિમુખ વહીવટની સ્થા પના માટે ૭ નવા જિલ્લા અને ૨૩ નવા તાલુકાઓની રચનાં
 • રાજયના તમામ ૨૪૮ તાલુકાઓમાં જનસેવા કેન્દ્રો કાર્યરત
 • જી-સ્વાન કનેકટીવીટીથી સુસજજ સેવા કાઉન્ટરો.
 • પ્રત્યેક જનસેવા કેન્દ્રેમાં કોમ્યુટર, વેબકેમ અને પ્રિન્ટ્રો માટે રૂ. ૮.૨૪ કરોડની ફાળવણી.
 • જનસેવા કેન્દ્રો ખાતે ત્વરિત અરજીઓના નિકાલની કક્ષા અને સમયમર્યાદા દર્શાવતી સુચનાઓની સિધ્ધિ
 • પ્રત્યેક જનસેવા કેન્દ્રો ખાતે ઇ-સેવા સોસાયટીની રચના માટે રૂ.૨.૨૫ કરોડની ફાળવણી.
જનસેવા કેન્દ્રો
 

ઇ-જમીન

 • દસ્તાવેજ નોંધણી અને ફેરફાર નોંધ માટે રજીસ્ટ્રાર, મામલતદાર, તલાટી જેવી અનેક સ્તરે કામગીરી થતી.
 • સમય, શકિત અને નાણાંના વ્યય
 • હસ્ત‍લિખિત નકલો, મેન્યુઅલ ફેરફાર નોંધની જટીલ ક્રિયા હતી.
 • જંત્રીના અભાવે જમીનોની કિંમત નકકી કરવામાં ઢીલ/ વિલંબ અને ખાતેદારોને થતી હેરાનગતિ.

પારદર્શક પધ્ધતિ : જીવની જેમ જમીનની જાળવળી

 • ગુજરાતના તમામ ૨૪૮ તાલુકામાં ઈ-જમીન સેવા કાર્યાન્વિત, આપોઆપ ફેરફાર નોંધ પડવાનું આયોજન.
 • દસ્તાવેજની નોંધણીથી શરૂ કરી ગામ નમૂના નં-૬, ૭/૧૨માં એન્ટ્રી અને ૧૩૫-ડી ની નોટીસ તૈયાર કરવા સધી રેકર્ડ ઓફ રાઈટની તમામ કામગીરી એક જ જગ્યાએ ઓનલાઈન.
 • જમીનના વ્યવહારોમાં જમીન વેચાણ/ખરીદ કરનાર બંનેના ફોટોગ્રાફ, ફિંગરપ્રિન્ટ લેવાની જોગવાઇ.
 • જમીનની કિંમત જંત્રી આધારિત, સ્થળ પર કોમ્પ્યુટરથી ચકાસણી
 • દસ્તાવેજ ફીની સ્થળ પર ઈ-સ્ટેમ્પીંગ દ્વારા ભરવાની જોગવાઈ.
 • ગામના નમૂના નં. ૬માં આપોઆપ્‍ ફેરફાર નોંધ પડવાનું આયોજન.
 • સંબંધિત હિત ધરાવનાર માટે ૧૩૫-ડી ની નોટીસની તે જ સમયે બજવણી.
 • ૭/૧૨માં મૂળ ખાતેદાર અને વેચાણ લેવાનારનું નામ નોંધાવામાં આવે છે.
 • નોંધ માણિત થયે ફક્ત ખરીદનારનું નામ ૭/૧૨માં રહેશે.
 • ગામ નમૂનાં નં ૭ અને ૧૨ અલગ કર્યા અને ગામ નમૂના નં. ૭ જમીનના નકશા સાથે આપવામાં આવે છે.
ઇ-જમીન
 

રી-સરવે

 • દર ૩૦ વર્ષે જમીન રીસર્વેની જોગવાઇ, પરંતુ છેલ્લા ૧૦૦ વર્ષથી રીસર્વે થયો ન હતો.
 • રીસર્વેની કામગીરી ખર્ચાળ અને ખૂબ માનવબળ માગનારી હોવાથી કામગીરી હાથ ધરાયેલ ન હતી.
 • રેકર્ડમાં રસ્તા, નહેરો, બિન ખેતી મંજૂરીની અસર આપયેલી ન હતી.

જમીનનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન : ઉદારહણરૂપ અયોજન

 • ઔદ્યોગિક હરણફાળ ભરી રહેલા રાજ્યમાં વિકાસના કામો માટે અદ્યતન અને સાચું જમીન રેકર્ડ ઉપલબ્ધ કરવાનો અભિગમ.
 • અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી રીસર્વેની કામગીરી ઝૂંબેશ સ્વેરૂપે શરુ કરી હાથ ધરનાર, ગુજરાત દેશમાં થમ રાજ્ય.
 • જામનગર, પાટણ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ, કચ્છ, સાબરકાંઠા, તાપી, વડોદરા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાઓમાં રી સરવેની કામગીરી ચાલુ.
 • આણંદ, નર્મદા, સૂરત, પંચમહાલ, બનાસકાંઠા, ખેડા, ભાવનગર, મહેસાણા, વલસાડ, દાહોદ, અમરેલી અને નવસારી જિલ્લાઓને વર્ષ : ૨૦૧૨-૧૩માં આવરી લેવાનું આયોજન.
 • ગુજરાતની રીસર્વેની કામગીરી અન્ય રાજ્યો માટે ઉદારહરૂપ, અન્ય રાજ્યો દ્વારા સ્થળ મુલાકાત અને અભ્યાસ.
 • વર્ષ-૨૦૧૫ સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યને આવરી લેવાનું આયોજન.
રી-સરવે
 

સીટી સરવે

 • મિલકતોને માણિત કરવા માટેની હક્ક ચોક્સી કામગીરીમાં વિલંબ.
 • શહેરી વિસ્તારમાં ઝડપથી થતા મિલકત વધારા સામે ઘણા ઓછા વિસ્તારમાં સીટી સર્વેનો અમલ.
 • શહેરી મોજણી રેકર્ડ તૈયાર કરવામાં અત્યંત વિલંબ.

મુલ્યવાન મિલકતનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન

 • લયસન્સી સરવેયર પ્રથા દાખલ કરી વ્યવસાયી, લાયક વ્યક્તિઓને ખાનગી લયસન્સ.
 • ૩૬૮ સર્વેયર માટે નવી સીધી ભરતીની ક્રિયા પૂર્ણ.
 • મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં મિલ્ક્ત્ કાર્ડની કોમ્પ્યુટરાઈઝ નકલ પદ્ધતિ.
 • રાજ્યના તમામ ગામનોના નકશા સ્કેન કરી ડીઝીટલ સ્વરુપે સિધ્ધ, જમીન દફતર ખાતાની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ.
 • ૫૧ લાખ જેટલી મીલ્ક્તોના સીટી સરવે રેકર્ડ તૈયાર કરવાનું આયોજન
 • ૮ જિલ્લાઓમાં ટીપી સ્કીમોના કૂલ ૩.૩૦ લાખ ફાઈનલ પ્લોટ પરથી સીટી સરવે રેકર્ડ તૈયાર કરવાનું આયોજન
 • ચાલુ વર્ષે રૂ. ૪.૧૫ કરોડની જોગવાઇ.
સીટી સરવે
 

સરકારી જમીનનું મૂલ્યાકન

 • અગાઉની મૂલ્યાંકન પધ્ધતિ સામે ફેરફાર કરવા રજૂઆતો અને અસંતોષ, હુકમની તારીખે અમલમાં હોય તેવા નિયમો માણે મૂલયાંકન થતું હતું.
 • છેલ્લા પાંચ વર્ષના વેચાણ ધ્યાને લેવામાં આવતા હતા.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રસ્તા ઉપરની તથા રસ્તાથી દૂર આવેલ જમીનોના ભાવોમાં વિસંગતતા.

સંતુલિત અને પારદર્શક પધ્ધતિ

 • રૂ. ૫૦ લાખથી વધુ કિંમતનાં મુલ્યાંકન માટે મુખ્ય નગર નિયોજકશ્રીના મૂલ્યાંકનની સમાંતર કાર્યવાહી થાય તેવી વ્યવસ્થા.
 • જમીન મૂલ્યાંકન માટે ઉપલબ્ધ વેચાણોની પસંદગી, મૂલ્યાંકનની તારીખ તેમજ અસરકર્તા પરિબળોના ગુણાંક નકકી કરવાની વિગતવાર જોગવાઇ.
 • સવાલવાળી જમીનની એકથી દોઢ કિલોમીટરની ત્રિજીયાના વેચાણો ધ્યાને લેવા જોગવાઇ છેલ્લા એક વર્ષના તમામ વેચાણોની વિગતો ધ્યાને લેવાની જોગવાઇ.
 • એક વર્ષનું વેચાણ ન મળે તો અગાઉના વેચાણની સરેરાશ ઉપર ૧૨ ટકા વાર્ષિક વધારાની જોગવાઇ.
 • વિકાસ યોજનામાં સામેલ વિસ્તારની જમીન હોય તો ૫૦ ટકાથી ૨૦૦ ટકા સુધી સરેરાશ કિંમતમાં વધારો આપવો.
 • જાહેર રસ્તાનો વેશ મળતી જમીન પર ૧૦ ટકાથી ૨૦૦ ટકાની સરેરાશ કિંમતમાં વધારો ગણવાની જોગવાઇ.
 

બિનખેતી પરવાનગી

 • બિનખેતી પરવાનગીની મુદત ૯૦ દિવસ હતી.
 • ૧૯ કચેરીઓના માણપત્રોની જરૂરિયાત રહેતી હતી.
 • માણપત્રો અરજદારે મેળવવા પડતા હતા.
 • કલેકટર અને જિલ્લા પંચાયત પાસે સત્તા હતી.

પારદર્શકતા પધ્ધતિનો સુયોજિત અમલ

 • બિનખેતી પરવાનગી માટે ઓપન હાઉસ અભિગમ સાથે મહત્તમ ૪૫ દિવસની સમયમર્યાદા.
 • રહેઠાણના હેતુ માટે ૩૦ દિવસની સમયમર્યાદા
 • ૧૯ માણપત્રોના સ્થાનને કેવળ, ૬ બાબતોની ચકાસણી.
 • બધા પ્રમાણાપત્રો કચેર દ્વારા મેળવવાની જોગવાઇ
 • બિન ખેતી પરવાનગીમાં ઝડપ અને અસરકારતા માટે જિલ્લા સંકલન સમિતિમાં કેસોની ચર્ચા અને RIC દ્વારા નિરીક્ષણ અહેવાલમાં મોનીટરીંગ.
 • મહાનગરપાલિકાઓ, સત્તામંડળો અને એ બી કક્ષાની નગરપાલિકાઓ માટે કલેકટરને સત્તા.
 • સી અને ડી કક્ષા ની નગરપાલિકાઓ માટે અધિકારીને સત્તા.
 • ૩૦૦૦ થી વધુ વસ્તીવાળા ગામો માટે જિલ્લા પંચાયતને સત્તા.
 • ૩૦૦૦ થી ઓછી વસ્તીના ગામોમાં તાલુકા પંચાયતને ૧ એકર સુધીની સત્તા
 • રાજકોટ તથા વલસાડ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા જાહેરમાં જ બિનખેતી પરવાનગી આપવાના નિર્ણયો લેવાયા.
 • અમદાવાદ સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં જાહેરમાં બિનખેતી પરવાનગી આપવાની વ્યવસ્થાનો અમલ.
 

તત્કાલ બિનખેતી યોજના

 • ભૂતકાળમાં કોઇ સરકારે બિનખેતી વિષે આવો કોઇ વિચાર જ કર્યો ન હતો.
 • આવી કોઇ વ્યવસ્થા ન હતી.

નૂતન અભિગમ

 • તત્કાળ બિનખેતી યોજનામાં પારદર્શકતા સરકારનો અભિગમ
 • અરજદાર દ્વારા ઘેર બેઠા કલેકટરને અરજી કરવાની સગવડ
 • કોમ્‍યુટર ના આ ડીજીટલ યુગમાં બિનખેતીની પરવાનગી તત્કાલ આપવાનો મહત્વ‍નો નિર્ણય
 • સરકારી હિત ન હોય, શરતી જમીનમાં મિથિલિયમ ભરાયેલ હોય, અદાલતી કેસ ન હોય તથા ટાઇટલ કલીયર હોય તેવી જમીનને તાત્કાલિક બિનખેતી પરવાનગી આપવાનો રાજય સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય.
 • માત્ર ૧૫ દિવસમાં બિનખેતીની પરવાનગી આપવાની યોજના.
 • પ્રાયોગિક ધોરણે અમદાવાદ જિલ્લાથી શરૂઆત, ક્રમશ: તમામ જિલ્લાઓમાં અમલ કરવાનો નિર્ણય.
તત્કાલ બિનખેતી યોજના
 

જમીન ફાળવણી : જાહેર સેવા

 • જુદાં જુદાં કામો માટે જુદી જુદી નિર્ણય ક્રિયા હાથ ધરાતી હતી અને અલગ અલગ નિર્ણયો થતા હતા.

ચોકકસ નીતિ – સરળ પધ્ધતિ

 • જાકીય કામો માટે સરકારી જમીન ફાળવણી ક્રિયા સરળ નિયમબધ્ધો કરવી.
 • નર્મદા નહેરના હેતુ માટે રૂ. ૧ ના ટોકન ભાડે ૯૯ વર્ષના ભાડા પટે આપી શકાશે.
 • શહેરી ગરીબ આવાસ યોજના અંતર્ગત જમીન ફાળવણીને મહેસૂલ માફી.
 • ભાભરા પાણીમાં મત્સ્ય ઉછેર માટે જમીન ફાળવણીની સુધારેલી યોજના.
 • સંકલિત ગ્રામ વિકાસ યોજના હેઠળ પસંદ લાભાર્થિ અને જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પ્રમાણિત સ્વસહાય જૂથોનો સમાવેશ.
 • વીન્ડ ફાર્મજેકટ માટે જમીન ભાડાપટ્ટે આપવા માટે થમવાર નીતિ.
 • ખેડી ન શકાય તેવી સરકારી પડતર જમીનના વિકાસ માટેની રાષ્ટ્રીય યોજના વધુ ગરીબલક્ષી અને પર્યાવરણલક્ષી બનાવાઇ - અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનનાતિ/ જમીનવિહોણા ખેતમજૂર ઈત્યાદી માટે લાભની સ્પસષ્ટ/ જોગવાઇ રહેઠાણ હેતુ માટે જમીન ફાળવણીના લાભાર્થિ તરીકે વિમુકત જાતિનો સમાવેશ ગોબરગેસ માટે ૫૦ x ૫૦ મીટર નમીન ગ્રામ પંચાયતોને આપવાની ચોકકસ નીતિ
જમીન ફાળવણી : જાહેર સેવા
 

શાળાઓને જમીન ફાળવવાની નીતિ

 • અલગ અલગ રજૂઆતો પર અલગ અલગ નિર્ણયોના કારણે વિલંબ અને અસમાન નિર્ણયો થતા હતા, મહદહંશે સરકારશ્રી કક્ષાએ નિર્ણય લેવાતો હતો.
 • જમીન રીન્યુઅલ માટે સરકારશ્રી પાસે આવવું પડતું હતું.
 • સમયમર્યાદામાં કાયર્વાહી થતી ન હતી.

શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવાનો સ્પષ્ટ અભિગમ

 • શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં શાળાના બાંધકામ માટે ૬૦૦ ચો.મી. સુધીની કિંમત માં માફિની જોગવાઇ
 • શાળાનાં બાંધકામ માટે નિયત મર્યાદાથી વધારાની જમીનોની કિંમતના ૫૦ ટકા એ ફાળવવાનો નિર્ણય
 • બાળમંદિરો માટે ૨૦૦ ચો.મી. જમીન સુધીની કિંમતમાં માફિથી ફાળવણી.
 • શહેરી વિસ્તારોમાં શાળાના રમતગમતના મેદાન માટે એક એકર સુધીની જમીન ૩૦ વર્ષના ભાડાપટ્ટે એક રૂપિયાના ટોકન દરે.
 • ગ્રામ્ય અને નગર પંચાયત વિસ્તારોમાં ૨ એકર સુધી તે જ ધોરણે
 • ૧૫ વર્ષ માટે ૧ કરોડની કિંમતની મર્યાદામાં ભાડાપટ્ટો રીન્યુ કરવાની સત્તા કલેકટરોને સુપરત.
શાળાઓને જમીન ફાળવવાની નીતિ
 

સ્ટેમ્પ ડયુટી – નોંઘણી (રજીસ્ટ્રેશન)

 • સરકારનાં જુદા જુદા સ્ટેમ્પ ડયુટી દર હતા.

સ્ટેમ્પ ડયુટી – નોંઘણી (રજીસ્ટ્રેશન)

ગુજરાત અને અન્ય રાજયોની સરખામણી
રાજય સ્‍ટેમ્‍પ ડયુટી દર નોંધણી ફી દર
ગુજરાત ૪.૯૦ ટકા ૧ ટકા
આંધ્રપ્રદેશ ૫ ટકા ૦.૫ ટકા
તામિલનાડુ ૮ ટકા ૧ ટકા
 

દસ્તાવેજોની નોંધણીમાં પણ નાગરિકોનું હિત

 • મિકલતોના વિવિધ જૂથોના ભાવો ધરાવતી જંત્રી હતી.
 • સ્ટેમ્પ પેપર દ્વારા ડયુટી ભરવાની થતી.
 • નોંધણી ફીનો દર ૧.૫૦ ટકા અને સ્ટેમ્પ ડયુટી નો એકત્રિત દર ૮.૮૦ ટકા થી ૧૪.૮૦ ટકા હતો.

દસ્તાવેજોની નોંધણીમાં પણ નાગરિકોનું હિત

 • મિલકતો અને અન્ય દસ્તાવેજોની નોંધણી માટેના જટીલ કાયદાઓથી ત્રસ્ત જાને રાહત પહોંચાડવાનો અભિગમ
 • ૨૭ પ્રકારનાં જુદા જુદા ડયુટી દરના સ્થાને હવે કેવળ ૯ દર
 • સ્ટેમ્પ ડયુટી એકત્રિત દર ૮.૮૦ ટકાથી ઘટાડીને ૪.૯૦ ટકા.
 • ફ્રેન્કીંગ મશીન તથા ઇ-સ્ટેમ્પીંગ દ્વાર સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરવાની સુવિધા
 • પોસ્ટ ઓફિસમાં સ્ટેમ્પ વેચાણની સુવિધા
 • દસ્તાવેજ નોંધણી ફી ના દરમાં ઘટાડો, હવે નોંધણી ફીનો દર કેવળ ૧ ટકા
 • આંગળાની છાપ તથા ફોટોગ્રાફ લેવાથી દસ્તાવેજમાં ગેરરીતિ પર અસરકારક અંકુશ ઇ-રજીસ્ટ્રેશન અને ઇ-સ્ટે‍મ્પીંગથી ઇ-જમીન જોડે જોડાણથી ઝડપી અને સરળ ઓનલાઇન જમીનનાં વેચાણ વ્યવહાર
 

કુલમુખત્યારનામા (પાવર ઓફ એટર્ની) ની ફરજિયાત નોંધણી

 • કુલમુખત્યારનામા (પાવર ઓફ એટર્ની) ની ફરજિયાત નોંધણી થતી ન હતી.
 • નમીન લે-વેચમાં કુલમુખત્યારનામાં ના દુરુપયોગથી છેતરપિડીના કિસ્સા બનતા હતા.
 • ગરીબોની જમીનો ભૂમાફિયા હડપ કરી જતા હતા.
 • અંગુઠાના નિશાન અને ખોટી સહીઓ ઊભી કરી ગેરકાયદે પાવર ઓફ એટર્ની બનાવતા હતા.
 • એકની એક જમીન અનેક લોકોને વેચવાના કૌભાંડો ચાલતા હતા.
 • આવા કેસો કોર્ટમાં જતા, તેનો નિકાલ થતા વર્ષો જતા.

છેતરપીંડીથી છુટકારો

 • રજીસ્ટ્રેશન એકટ, ૧૯૦૮ ની કલમ-૧૭ માં સુધારો દાખલ કરી તા. ૨૧/૦૭/૨૦૦૮ થી કબજા સાથેના કુલમુખત્યારનામા ફરજિયાત નોંધણીપાત્ર કરેલ છે.
 • કુલમુખત્યારનામા તથા હકકપત્રક તારણમાં મૂકીને કરવામાં આવતા ગીરોના લેખની નોંધણી ફરજિયાત
 • ખોટા કુલમુખત્યારનામાથી થતી તબદિલીઓ ઉપર રોક.
 

જિલ્લા જમીન તકેદારી સમિતિ

 • રાજયના જમીન / મિલકત માલિકના કાયદેસર દસ્તાવેજોમાં છેડછાડના અનેક કિસ્સા
 • પાવર ઓફ એટર્ની તૈયાર કરી માલિકી અંગેની નોંધમાં ગેરરીતિ દ્વારા છેતરપિંડીના અનેક કિસ્સા
 • પોલીસ, મહેસૂલ, પંચાયત આદિ કચેરીઓમાં ફરિયાદ અંગે કાર્યવાહી નો સંતોષ અરજદારને થતો ન હતો.

નિ:શુલ્ક અને ઝડપી અર્ધન્યાયિક ક્રિયા

 • દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા કલેકટરના અધ્યક્ષ સ્થાને જિલ્લા જમીન તકેદારી સિમિતિની રચના
 • જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષક, અધિક કલેકટર, નિવાસી અધિક કલેકટરની સભ્ય તરીકે નિયુકિત
 • તિમાસ પ્રાપ્તક ફરિયાદોની સમીક્ષા અને કાર્યવાહી અર્થે બેઠકમાં નિર્ણય
 • ગુનેગારો સામે પોલીસ કાર્યવાહી અને આનુષાંગિક પગલાંની પરિણામલક્ષી કાર્યવાહી
 • પરિણામે છેતરપિંડી, નકલી દસ્તાવેજ અથવા નકલી પાવર ઓફ એટર્ની ના આધારે નમીન પડાવી લેવાના કિસ્સાઓ પર અંકુશ.
 

મહિલાઓને સ્ટેમ્પ ડયુટી નોંધણી ફી માફી

 • મહિલાઓના નામે સ્ટેમ્પ ડયુટી નોંધણી ફીમાં માફી ન હતી.
 • સમાજમાં ૫૦ ટકા હિસ્સો ધરાવતી મહિલાઓને પરિવારની મિલકતમાં હિસ્સો મળતો ન હતો.

મહિલા સશકિતકરણ માટે ગુજરાતની નવતર પહેલ

 • મહિલાઓના નામે થતાં સ્થાવર મિલકત તબદીલીના દસ્તાવેજોમાં નોંધણી ફીમાં માફી
 • મહિલા સશકિતકરણ માટે મિલકતમાં તેની માલિકીને ઉત્તેજન આપવાનો ગુજરાત રાજયનો દેશમાં પ્રથમ પ્રયાસ
 • છેલ્લા આઠ વર્ષમાં ૧૨ લાખથી વધુ મહિલાઓ મિલકતની માલિક બની.
 • મહિલાઓના નામે નોંધાયેલા ૧૧,૭૩,૫૯૫ દસ્તાવેજોમાં નોંધણી ફી માફી. રૂ. ૪૧૪.૪૭ કરોડની નોંધણી ફીની આવક જતી કરી મહિલા સશકિતકરણનું સ્તુત્ય પગલું
મહિલાઓને સ્ટેમ્પ ડયુટી નોંધણી ફી માફી
 

ગણોત કાયદાનું સરળીકરણ

 • સમાજના સંપન્ન વર્ગો દ્વારા ગણોત હકકે નામ દાખલ કરી ખેડૂત બનવાના પ્રયાસ થતા હતા.
 • ગણોતિયાને કૌટુંબિક ભાગલા અને જમીન વહેંચણી માટે પણ કલેકટરની પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર રહેતી હતી. જેનાથી હેરાનગતિ થતી હતી.
 • સતત ત્રણ વર્ષ સુધી પડતર ખેતીની જમીનોનો વહીવટ સરકાર હસ્તક થતો હતો.

ગણોત કાયદાઓમાં ધરમૂળથી સુધારા

 • ગણોત કાયદાનો કાલમ-૩૨ ક (ઓ) રદ કરી. જેથી ખોટી રીતે ખેડૂત બનતા અટકી શકે.
 • પોતાના કુટુંબના સભ્યોને અન્ય કોઇ કાયદાનો ભંગ ન થાય તે રીતે ભાગલા પાડીને જમીન વહેંચણી કરવા પૂર્વે મંજૂરીની જરૂર રહેતી નથી.
 • ખેતીની જમીન સતત ૩ વર્ષ સુધી પડતર રહે તો સરકાર તેનો વહીવટ પોતાના હાથમાં લઇ શકે તેવી કલમ-૬૫ ની જોગવાઇ રદ કરી, જેથી શરતભંગની હેરાનગતિ દૂર થાય.
ગણોત કાયદાનું સરળીકરણ
 

ગણોત કાયદાનું સરળીકરણ

 • ગણોત હક્કે મળેલી જમીનની માલિકી માટે ખરીદકિંમત ભરવાની રહેતી હતી.
 • આ કિંમત ભરવાની મુદત વર્ષ : ૧૯૮૬ બાદ લંબાવાઇ ન હોવાથી ખેડુતોને માલિકના હક્ક ન મળ્યા
 • હેતુફેર, વેચાણ કે લોન/ફરજ લેવામાં સમસ્યા નડતી હતી.
 • ગરીબ અને અભણ એવા ખેડૂતોની ખેતીની જમીનની માલિકી વીલ/વસિયતનામાંથી ખોટી રીતે તબદીલ કરી દેવાતી હતી. આથી વારસદાર કે કુટુંબની જમીન હક્ક માટે લાંબા અદાલતી વિવાદોમાં સંડોવણી થતી હતી.

ગણોત કાયદાઓમાં ધરમૂળથી સુધારા

 • જમીન સુધારાનો સરકારનો વ્યવહારૂ નિર્ણય, આવકનો નહિં
 • ગણોતહક્કે મળેલી જમીનની માલિકીની અનિશ્યિતતાનો અંત લાવવાનો અભિગમ.
 • ગણોતધારા હેઠળ ગણોતિયાઓને જમીનોમાં ખરીદ કિંમત ભરવાના ઘણા બધા કિસ્સા બાકી છે.
 • તા. ૩૧/૧૨/૧૯૮૬ સુધી સમયાંતરે લંબાવેલી ખરીદ કિંમત ભરવાની મુદ્દતોથી અજાણ ગણોતિયાઓને કબજા પરત્વે દ્વિધાનો અંત.
 • ગરીબ અને અભણ ગણોતિયાઓને રાજય સરકાર દ્વારા ખરીદકિંમત ભરવાના મુદત તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૩ સુધી લંબાવવાની જોગવાઈના કાયદાકીય સુધારાને મંજૂરી.
 • ગણોતધારાની કલમ-૪૩ અને ૬૩ નું ઉલ્લઘન થાય તેવી વીલ-વસિયત દ્વારા જમીન તબદીલી માન્ય ન રહે તેવી રજુઆત વડી અદાલત દ્વારા ચુકાદાથી સ્વીકૃત.
ગણોત કાયદાનું સરળીકરણ
 

નવી શરતની જમીનમાં મિયમમાં પારદર્શિતા

 • મિયમ નક્કી કરવામાં જિલ્લા અને રાજ્ય જમીન મુલ્યાંકન સમિતિઓમાં બે-ત્રણ વર્ષનો સમય થતો.
 • મિલકતના તમામ કારણો સરકાર કક્ષાએ મંજૂરીમાં આવતા.
 • મૂલ્યાંકન બાકી હોય ત્યાં સુધી મિયમ અંગે અનિશ્યિતતા.
 • એક વર્ષ બાદ ૧૨ ટકા વ્યાજ અને બે વર્ષ બાદ પુન:મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું
 • લોકોને લાખો રૂપિયાનું નુકશાન.
 • અગાઉ ખેતીથી ખેતીના હેતુ માટે ૫૦ ટકા તથા ખેતીથી બિન ખેતી હેતુ માટે ૮૦ ટકા જંત્રી દર વસુલ કરીને મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી.

ઝડપી કામગીરી અને ભ્રષ્‍ટાચારને કાયમ માટે તિલાંજલિ

 • નવી શરતની જમીનના મિયમમા; જંત્રી દાખલ કરવાનો મુખ્યમંત્રીશ્રીનો રણાદાયી અભિગમ, તેનાથી જામાં ખશાલી.
 • નવી શરતની ગણોત કાયદા હેઠળની જમીનોમાં મિયમનો રકમની ગણતરી જંત્રી અધારિત કરાઈ.
 • ૨ કરોડ સુધી જંત્રી કિંમત સુધી મિયમના કેસોના નિકાલની સત્તા કલેક્ટરને.
 • ૨ કરોડથી વધુ જંત્રી કિંમતના મિયમના કેસોના નિકાલની સત્તા સરકારને.
 • નવી શરતી જમીનને જુની શરતમાં ફેરવવામાં થતાં વિલંબ અને અનિશ્યિતતાઓનો અંત.
 • રાજ્ય સરકારના પારદર્શક નિયમો અને નવી નિતિઓથી આ કામમાં ખુબ ઝડપ આવી છે.
 • ખેતી-ખેતીના હેતુ માટે શરતફેર કે વેચાણ મંજૂરી ૨૫ ટકા જંત્રી દરથી તથા ખેતી-બીનખેતી હેતુ માટે શરતફેર કે વેચાણ મંજૂરી ૪૦ ટકા જંત્રી દરથી આપવાનો નિર્ણય.
 • આવક કરતા પારદર્શિતા, સરળતાને પ્રાથમિકતા.
 

જમીન સુધારા – ખેડુત માણપત્ર

 • ખેડુતની તમામ જમીન સંપાદનમાં જાય ત્યારે ૬૦ દિવસમાં અરજી થાય, ત્યારબાદ માણપત્ર અપાતુ હતું, અત્યંત વિલંબ થતો હતો.
 • માણપત્ર મળ્યેથી ૧૮૦ દિવસમાં જમીન ખરીદવી પડતી હતી.
 • ૮ કિલોમીટરથી દૂર જમીનની ખરીદી પર મામલતદારના માણપત્રની અવાશ્યકતા રહેતી હતી.
 • અગાઉ ખેડૂત માણપત્ર મેળવ્યા પછી ૬ માસમાં તે નવી જમીન ન ખરીદે તો તે ખેડૂત તરીકેનો હક્ક ગુમાવતો હતો.
 • એકત્રીકરણના કાયદામાં કૌટુંબિક વહેચણીમાં ભાગ જતો કરનાર સભ્યને પણ ખેડૂત માણપત્ર મળતું ન હતું જેથી બિન ખેડૂત બનતો હતો.

ખેડૂતોને વધુ ખમીરવંતા બનાવવા સરકાર સંકલ્પબદ્ધ

 • સંપાદનના એવોર્ડનો સાથે ખેડૂતોને માણપત્ર આપવાની જોગવાઈ. જેથી માણપત્ર મેળવવા અરજી કરવાની જરૂર નથી.
 • વેચાણના કિસ્સાવમાં રેકર્ડમાં નોધણી સમયે માણપત્ર આપવાની જોગવાઇ, જેથી માણપત્ર માટે રજી કરવાની જરૂર નથી, માણપત્ર મળ્યે નવી જમીન ખરીદવાની સમય મર્યાદા ૨ વર્ષ.
 • ૮ કિ.મી. દૂર જમીન ખરીદવા મામલતદારના માણપત્રની જરૂરીયાત રહેતી નથી.
 • એકત્રીકરણના કાયદામાં કૌટુંબિક વહેચણીમાં ભાગ જતો કરનાર સભ્યને ખેડૂત પ્રમાણપત્ર આપવાનો નિર્ણય. નવી જમીન ખરીદી શકવાની સમય મર્યાદા ૩ વર્ષ.
 • કચ્છ અને રાજ્યના અન્ય વિસ્તા રોમાં લાંબા સમયથી અનવર્વેડ લેન્ડના કારણે ખરેખર માપણી બાદ થતાં માપણી વધારાને નજીવા પ્રીમિયમદરે માપણી વધારો નિયમિત કરવાનો ખેડૂતલક્ષી અભિગમ
 

જમીન સુધારા – ટુકડાધારો

 • નમીનની વારસાઇ થતી ન હતી.
 • માત્ર બાજુના ખેડૂતને જ વેચી શકે જેથી ખેડૂતનું શોષણ થતું હતું.

ખેડૂતોનું શોષણ નહીં, પણ પોષણ

 • તા. ૨૯/૦૩/૨૦૦૫ ના ઠરાવથી ટેકડા ધારા અન્વયે કૌટુંબિક વહેંચણીમાં સરળતા કરાઇ છે.
 • નગર વિકાસ યોજના અમલી થઇ હોય ત્યાં ટુકડાની જમીનને ટુકડાધારામાંથી મુકિત આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
 • ટુકડાની જમીન રાજયનો કોઇ પણ ખેડૂત ખાતેદાર ખરીદી શકે તેવું વિધેયક વિધાનસભામાં પસાર થયેલ છે. ટુકડા જમીનના માલિકોને આથી જમીન વેચાણમાં સંપૂર્ણ સરળતા થશે.
જમીન સુધારા – ટુકડાધારો
 

મહેસુલી કચેરીઓના મકાનોનું આધુનિકરણ

 • દાયકાઓ જુના કચેરીઓના મકાનો
 • કર્મચારીઓના કામકાજ માટે જગ્યા, બેઠક, ફર્નિચરની અપૂરતી સગવડ
 • રેકર્ડ માટે પણ અપૂરતી વ્યવસ્થા
 • જુદી જુદી કચેરીઓ વચ્ચે અંતરથી જાને હાલાકી
 • નાગરિકો માટે સુવિધાનો અભાવ

આધુનિક વ્યવસ્થાપનનો નવો અંદાજ

 • અત્યાધુનિક સગવડો સાથેના મહેસૂલી મકાનો
 • કોર્પોરેટશૈલીની બેઠક વ્યવસ્થા, કાર્યાનુરૂપ વાતાવરણ
 • વરસાદી પાણીના સંગ્રહની વૈશ્વિક સ્ત‍રની જોગવાઇ
 • કચેરી વિસ્તારમાં બાગબગીચા દ્વારા પર્યાવરણનું સંવર્ધન, સુશોભવન
 • નાગરિકો ની સુવિધા માટે અધ્યતન વ્યવસ્થા
 • એક જ કચેરીમાં મહત્તમ સેવા ઉપલબ્ધિનો અભિગમ
 • ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપયોગ દ્વારા પારદર્શિતા, સરળતા.
 • પ્રાન્ત કચેરીઓ માટે રૂ. ૧૪૯ કરોડની જોગવાઇ
 • કલેકટર કચેરીઓ માટે રૂ. ૧૩.૭૦ કરોડની જોગવાઇ
 • મામલતદાર કચેરીઓ માટે રૂ. ૩૮.૪૩ કરોડની જોગવાઇ
 • એકંદરે રૂ. ૨૧૦ કરોડના મહેસુલી મકાનોની બાંધકામની જોગવાઇ
મહેસુલી કચેરીઓના મકાનોનું આધુનિકરણ
 

મહેસુલી કર્મચારીઓની નિમણૂક

 • ૧૯૮૪ થી મંદ થયેલ ભરતી ક્રિયા
 • વહીવટ પર થયેલ પ્રતિકુળ અસર

સુદ્રઢ વ્યવસ્થાપનનો નિર્ધાર

 • પારદર્શકતા દ્વાર ભરતીથી યુવાનોમાં રોજગારી મળતા વ્યાપી આનંદની લહેર
 • ૧૪૨૯ કારકુનોની ભરતી
 • ગ્રામ્ય મહેસૂલી તલાટીઓની ૨૧૨૬ જગ્યાઓ એક સાથે ભરવામાં આવી
 • ૩૬૮ સર્વેયરોની ભરતી ક્રિયા પૂર્ણ
 • નાયબ મામલતદારની ૬૭૬ જગ્યારઓ પર સીધી ભરતીથી નિમણૂક
 • નાયબ મામલતદારોની વધુ ૧૭૧ જગ્યાઓમાં સીધી ભરતીનું આયોજન
 • મહેસુલી કારકુનોની ૬૪૨ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવાનુ આયોજન
 • ઇ-ધરા કામગીરી માટે ૪૬૪ કારકુનની નવી જગ્યાઓ ઊભી કરવામાં આવી
 • ૧૪૬૭ રાજય વ્યાપી જગ્યાઓ આપણો તાલુકો, વાયબ્રન્ટ તાલુકો માટે ઊભી કરવામાં આવી.
 • સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં ૧૩૫ સબ રજીસ્ટ્રારની જગ્યાઓ ઊભી કરવામાં આવી.
 • ૧૧૦ મામલતદારોની સીધી ભરતીથી નિમણૂક
મહેસુલી કર્મચારીઓની નિમણૂક

વહીવટી કૌશલ્ય વૃધ્ધિ

 • મહેસૂલી વહીવટની સંકુલતામાં માર્ગદશર્ન થી ત્વરા અને સરળતા લાવવાનો અભિગમ
 • નવનિયુકત મહેસૂલી તલાટીઓ માટે તલાટી મેન્યુ્અલની સિધ્ધિ
 • અગાઉ ના મામલતદાર, મેન્યુઅલ ની શ્રૃખલામાં કલેકટરોની સર્વક્ષેત્રીય કામગીરી માં સહાયક કલેકટર મેન્યુઅલ ની સિધ્ધિ
 • જનસેવા કેન્દ્રમાં ઉપયોગી ૯૧ સેવા અરજી ર્ફોમ અને ચેકલીસ્ટ સંગ્રહની સિધ્ધિ
 • મહેસૂલી કામગીરીને લગતી સર્વ નીતિઓની સુચનાઓ-ઠરાવો-પરિપત્રો ના ૧૯ સંકલિત સંગ્રહોના સંપુટની સિધ્ધિ
 • વહીવટના સરળીકરણ માટે વર્ષો જુના તથા અમલવારી સ્થગિત અથવા પૂર્ણ થયેલ હોય તેવા ૩૭ કાયદા રદ કર્યા
 • એ.ટી.વી.ટી. મેન્યુઅલ તથા રીસરવે મેન્યુઅલની સિધ્ધિ
 

Subjects

Visitors : 9055288
Last update Jun 23 2022