Jantri  

રાજ્યની સરકારી જમીનોની જાળવણી કરવા તેમજ ધંધાકીય દબાણો દૂર કરવા તથા અટકાવવાની અસરકારક કાર્યવાહી કરવા અંગે
દબણ-102001-4377-લ

Subjects

Visitors : 6108631
Last update Dec 03 2019