Jantri  

જંત્રી (એન્‍યુઅલ સ્‍ટેટમેન્‍ટ ઓફ રેટસ) -ર૦૧૧ બિનખેતીના વિવિધ હેતુ માટેના ભાવો નકકી કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : એસટીપી-૧રર૦૯-ર૩૮૧-હ.૧

Subjects

Visitors : 6099280
Last update Dec 03 2019